2B Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Bệnh đa khoa Tâm Anh _Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa điểm xây dựng: 2B Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh

Chức năng sử dụng: Bệnh viện đa khoa

Quy mô công trình: 22.000 m2

Năm thiết kế: 2019