Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Cảnh quan dự án Lô CCTP-13 Vinhomes Ocean Park

Cảnh quan dự án Lô CCTP-13 Vinhomes Ocean Park

Địa điểm: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Quy mô: 29.697 m2