Tỉnh Thanh Hóa

Cảnh quan dự án Vinhomes Starcity Thanh Hóa

Cảnh quan dự án Vinhomes Starcity Thanh Hóa

Hạng mục: Thiết kế ý tưởng 

Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa

Chủ Đầu Tư: Tập đoàn VinGroup - Công ty CP

Tổng diện tích thiết kế ý tưởng cảnh quan: 131.424 m2
Diện tích lập bản vẽ đổ màu TMB phục vụ bán hàng toàn dự án: 147.550.000 m2