Chi Lăng, T.Lạng Sơn

Khu đô thị phía đông, TP Đồng Mỏ

Địa điểm xây dựng: H. Chi Lăng, TP.Lạng Sơn
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn
Chức năng sử dụng: Nhà ở
Quy mô công trình: 
Năm thiết kế: 2020