H.Văn Giang, T.Hưng Yên

Khu nhà ở xã hội Dearmcity Hưng Yên

Địa điểm xây dựng: H.Văn Giang, T.Hưng Yên
Chủ đầu tư: VINGROUP
Chức năng sử dụng: Nhà ở
Quy mô công trình: 683.000m2
Năm thiết kế: đang thực hiện