số 48, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội

MON Condotel

Địa điểm xây dựng: 48 An Dương, Q.Tây Hồ,TP.Hà Nội

Quy mô công trình: GFA: 2.000m2 sàn – 07 tầng   

Năm thiết kế: 2017