Định Tường, Yên Định, T. Thanh Hóa

Nhà điều trị kỹ thuật cao - Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành

Địa điểm xây dựng: Định Tường, Yên Định, T.Thanh Hóa
Chủ đầu tư: Công Ty cổ phần y dược Trí Đức
Chức năng sử dụng: Điều trị đa khoa kỹ thuật cao
Quy mô công trình: 2.816m2
Năm thiết kế: 2019