Đảo Cát Hải, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng

Nhà máy Aapico

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast
Chức năng sử dụng: Nhà máy dập chi tiết khung ô tô
Quy mô công trình: 50.181m2
Năm thiết kế: 2018