Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy Bumper

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast
Chức năng sử dụng: Nhà máy  sản xuất cản trước cản sau, sơn chi tiết ô tô.
Quy mô công trình: 49.855 m2
Năm thiết kế: 2018