Đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

Nhà máy Lear

Địa điểm xây dựng: Đảo Cát Hải, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast
Chức năng sử dụng: Nhà máy sản xuất ghế ô tô
Quy mô công trình: 14.803 m2
Năm thiết kế: 2018