KCN Thành Hải, X.Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thận

Nhà máy sản xuất rượu Vodka Nga

Địa điểm xây dựng: KCN Thành Hải, X.Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thận
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Tân Hòa Phát
Chức năng sử dụng: Nhà máy sản xuất
Quy mô công trình: 31.263 m2
Năm thiết kế:2020