Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, TP.Hà Nội

Nhà máy Vinsmart

Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, TP.Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart
Chức năng sử dụng: Nhà máy sản xuất
Quy mô công trình: 45.000m2
Năm thiết kế: 2020