Tẩng B2, Royal city, Thanh Xuân, Hà Nội

Sàn bất động sản Vinhomes Gallery

Địa điểm xây dựng: Tẩng B2, Royal city,Q.Thanh Xuân,TP.Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinhomes

Chức năng sử dụng: Sàn Bất động sản

Quy mô công trình: 1700m2 

Năm thiết kế: 2018-2019