Láng thượng Hà nội

Tòa nhà hỗn hợp Láng Thượng

Địa điểm xây dựng: Láng thượng, TP. Hà nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Láng Thượng

Chức năng sử dụng: TMDV, Chung cư, Văn phòng

Quy mô công trình: 70.000 m2

Năm thiết kế: 2019