Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình

Trụ sở phòng giao dịch Gián Khẩu - Chi nhánh BIDV Ninh Bình

Địa điểm xây dựng: Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh BIDV Ninh Bình

Chức năng sử dụng: Văn phòng

Quy mô công trình: 450m2

Năm thiết kế: 2018