Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Trường mầm non Ánh Dương

Địa điểm xây dựng: Tiên dương, Q.Đông Anh,TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng Huyện Đông Anh

Chức năng sử dụng: Nhà trẻ

Quy mô công trình: 4000 m2   

Năm thiết kế: 2017