Khu công nghệ cao Hòa Lạc, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội

Viện nghiên cứu Vinsmart Hòa Lạc

Địa điểm xây dựng: Viện nghiên cứu Vinsmart Hòa Lạc

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart

Chức năng sử dụng: Viện nghiên cứu

Quy mô công trình: 23.000m2

Năm thiết kế: 2019